Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – Was Autokommision.  

Følgende vilkår gælder for alle ydelser samt produkter, der bliver solgt og leveret gennem Was Autokommision, og andre hjemmesider, der administreres af Was Autokommision.  

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Was Autokommision. Såfremt du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. Was Autokommision kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. Was Autokommision kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.  

Was Autokommision kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Was Autokommision slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

Generelle oplysninger 

Was Autokommision
Cvr nr.: 39 99 86 37

Voerbjerg Kærvej 2, 9400 Nørresundby

Wasautokommision@gmail.com
Telefon nr.: 50 25 65 52

Priser og betaling 

Den gældende pris er den, som på dagen er angivet på den pågældende køretøj. Alle priser er inklusive moms og angives i DKK.  

Was Autokommision kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber/lejer burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. Was Autokommision kan til hver en tid annullere en ordre, såfremt der er sket ved en trykfejl på prisen.  

Fortrolighed

Hos Was Autokommision mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med praksis.

Ansvar

Was Autokommision er ikke ansvarlige for nedbrug eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Was Autokommision kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver computer, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Reklamation

Alle køretøjer er solgt i formidling. Was Autokommision har ikke kendskab til køretøjets tilstand. Køretøjets pris er udregnet efter dette faktum samt bilens årgang og generel stand. Was Autokommision kan ikke tilstilles eventuelle reklamationer, der må opstå ved køb af køretøjer, som Was Autokommision har solgt i formidling.

Køretøjerne bliver solgt med defekt motor og drivlinje og kunden er indforstået med dette.

Fortrydelsesret 

Was Autokommision fraskriver sig fortrydelsesretten. Når køber har skrevet under på slutsedlen, kan køber ikke længere fortryde sit køb.

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med os og handle på Wasautokommision@gmail.com, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, Adresse, kørekort-nummer, Fødselsdagsdato, kortoplysninger og andre oplysninger, der må findes relevant.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik. 

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Was Autokommision samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aalborg byret. 

Klageadgang 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Wasautokommision@gmail.com.

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning; 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

Viborg 8800 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: Wasautokommision@gmail.com.